Integritetspolicy

 1. Uppdaterad till version 1.0 den 17:e januari 2019

  Lottomatrix Operations Limited, som verkar som Lottomatrix (”vi”, ”oss”), har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy (”policyn”) utgör en del av och ingår som referens i Lottomatrix vanliga regler och villkor. Denna policy reglerar uppgifterna som vi samlar in från användare och andra tredje parter under vår verksamhet och sättet som vi skyddar och bearbetar sådan information på. Läs denna policy noggrant för att förstå hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.

 2. 1. Datastyrenhet

  I enlighet med den allmänna databeskrivningsförordningen (”GDPR”), som gäller från den 25:e maj 2018, och andra gällande dataskyddslagar, är datastyrenheten Lottomatrix Operations Limited (företagsregistrering C 80365) med registrerad adress på Level 3 (Suite No.1969), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR 4013, Malta.

 3. 2. Information som vi kan samla in om dig

  Uppgifter om dig och din verksamhet samlas, bevaras och bearbetas med förbehåll för och i enlighet med GDPR:s krav. Vi kan samla in personuppgifter, såsom namn, födelsedatum, jobbtitel, kontaktinformation inklusive e-mailadress och postadress, telefonnummer, demografisk information såsom postkod, preferenser och intressen, uppgifter om anställda, betaldata/information, IP-adress, annan information som är relevant för kunderna, erbjudanden och/eller kampanjer. Vi samlar också in information om ditt spelande och transaktionerna du gör, inklusive uppgifter om använda betalningsmetoder, uppgifter om spel du spelar och underliggande speltransaktioner, dina tider för inloggning och utloggning och eventuella begränsningar du ställt in eller avstängningar du gjort.

  Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig: Information du ger när du använder vår sajt se.jackpot.com (”sajten”) eller annan media som du använder våra tjänster med. Detta omfattar information du ger när du placerar en order för några av våra produkter eller tjänster. Vi kan också be dig om dina uppgifter om du rapporterar ett problem med vår sajt.

  Om du kontaktar oss via e-mail, chatt, telefon eller skrift kan vi behålla en kopia av denna korrespondens eller kommunikation.

  Detta kan omfatta information om alla transaktioner du gör med oss via sajten eller på andra sätt, inklusive de som finns i ett beställningsformulär, uppfyllande av dina beställningar och uppgifter om dina besök på sajten och de resurser du har tillgång till. Om du har gett oss en annan persons personuppgifter bekräftar du att han/hon samtycker till behandlingen av hans/hennes uppgifter och att du har informerat honom/henne om vår identitet som datastyrenhet och gett honom/henne en kopia av våra regler och villkor och denna policy. Vi övervakar också besökare och innehållet på våra meddelandeforum och blogg-sajter för att möta våra skyldigheter att se till att regler vad gäller innehållet följs. Vi kommer att granska och, vid behov, redigera innehåll på dessa sajter.

 4. 3. IP-adresser och kakor

  Vi kan samla in information om din mobiltelefon, din dator eller annan enhet som du kommer åt sajten från. Sådan information kan omfatta ditt domännamn och IP-adress, uppgifter om din dators operativsystem och webbläsare, sajten du besökte innan du besökte vår sajt och unika nummeridentifierare som genereras automatiskt av våra system när du besöker vår sajt. Detta innehåller information om val du gör på vår sajt som visar om du vill ta emot information om andra produkter och tjänster.

  En del av den här informationen sparas i ”cookie”-filer på din dator. De här filerna sparar användbar information som kan snabba på din navigering på sajter som du besöker ofta. De kan också behålla poster som spårar användning av sajter, preferenser och lösenord. De här kakorna kan inaktiveras eller raderas genom att aktivera inställningen i din webbläsare om du inte vill att de ska användas. Om du väljer den här inställningen kanske du däremot inte kan komma åt vissa delar av vår sajt. Så länge du inte har ändrat inställningarna i din webbläsare så att den vägrar kakor kommer vårt system att utfärda kakor när du loggar in på vår sajt.

  Observera att våra annonsörer också kan använda kakor, vilket vi inte har någon kontroll över.

 5. 4. Laglig grund för behandling av data och ditt godkännande för användning av dina uppgifter

  Vi kan behandla personuppgifter på olika legal grunder. För behandlingsprocesser som vi får godkännande för ett specifikt ändamål för behandlingen är Artikel 6(1)(a) i GDPR vår lagliga grund. Detta samtycke omfattar att du väljer att vi använder dina uppgifter så som det står i denna integritetspolicy och du kan ändra detta samtycke när som helst genom att kontakta oss enligt det som står nedan.

  Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som den registrerade är en del av, till exempel behandlingsförfaranden som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster, baserar sig behandlingen på Artikel 6(1)(b) i GDPR. Detsamma gäller för sådana behandlingsförfaranden som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före kontrakt, till exempel vad gäller förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet, där behandling av personuppgifter krävs, såsom för att uppfylla skatteförpliktelser, baseras vår behandling på Artikel 6(1)(c) i GDPR.

  Slutligen kan vi basera våra behandlingsförfaranden på Artikel 6(1)(f) i GDPR. Den här legala grunden används för behandlingsförfaranden som inte täcks av de ovannämnda legala grunderna, om behandling är nödvändig för legala intressen, som bedrivs av vårt företag eller en tredje part, förutom när sådana intressen bryter mot intressen eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter.

 6. 5. Förvaring av din information

  Vi vidtar lämpliga åtgärder för att se till att all information som vi samlar in från dig endast behålls så länge som det är nödvändigt för ändamålet som sådan information används för. För att undvika tvivel behåller vi vanligtvis dina uppgifter under en period som inte är längre än fem (5) år, så länge vi inte behöver behålla dina uppgifter under en längre period på grund av regleringsändamål.

  Vi uppdaterar vanligtvis dina personuppgifter inom sju (7) arbetsdagar när några nya eller uppdaterade personuppgifter ges till oss, för att se till att de personuppgifter vi har om dig är så korrekta som möjligt.

  Vi skyddar dina uppgifter genom att:
  Erbjuda dig en säker överföringsmetod för att skicka personlig eller företagsinformation till oss.
  Genomföra säkerhetspolicys och tekniska åtgärder för att skydda data från:
  • Obehörig tillgång,
  • Felaktig användning eller avslöjande,
  • Otillåten modifiering och
  • Olaglig förstörelse eller avsiktlig förlust.

 7. 6. Användning av din information och ditt godkännande för att behandla data

  Vi använder informationen vi samlar in om dig för följande ändamål:
  • För att se till att produkterna och tjänsterna du har valt levereras till dig på det mest effektiva sättet och för att hjälpa till med utförandet av våra interna kontrakt, redovisning och administrativa funktioner.
  • För att fullgöra våra skyldigheter som följer av eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss.
  • För att rapportera ihopsamlad information till våra annonsörer. Detta är statistisk information om våra användares åtgärder och mönster vad gäller surfing och identifierar ingen individ.
  • För att hjälpa oss utveckla nya och förbättrade produkter, enligt användarnas praxis och preferenser, vilket grundar sig på vår analys av användning av sajten.
  • För att tillgodose dig med information om ändringar på våra produkter eller andra produkterbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig från Lottomatrix eller andra tredje partsleverantörer. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål om vi inte fått ditt uttryckliga samtycke till det.

 8. 7. Profilering eller annat automatiserat individuellt beslutsfattande

  Automatiserat individuellt beslutsfattande avser ett beslut som görs enbart på grundval av automatiserad behandling av dina personuppgifter, utan mänsklig inblandning. Detta betyder till exempel behandling med hjälp av en algoritm eller en mjukvarukod. Profilering definieras som automatiserad behandling av personuppgifter för att utvärdera vissa saker om en individ. Profilering kan vara en del av en automatiserad beslutsprocess.

  Vi kan genomföra automatiserad beslutsfattning eller profilering för att bättre förstå dina huvudsakliga intressen och preferenser och anpassa vår kommunikation till din profil. Vi vill dock att du ska veta att du har vissa rättigheter vad gäller automatiserad beslutsfattning och profilering, i de fall där beslutet skapar rättsverkan på dig. Se nedan i delen om ”Dina rättigheter under GDPR” för mer information om dina rättigheter.

 9. 8. Utlämnande av din information

  Vi kan lämna ut dina personuppgifter, där det är tillämpligt, till någon medlem i vår grupp, vilket betyder våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag.

  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje parter under följande omständigheter:v
  (a) I de fall där vi säljer eller köper företag eller tillgångar, då vi kan lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådant företag eller sådana tillgångar.
  (b) Om vi, eller väsentligen alla våra tillgångar, förvärvas av en tredje part, då personuppgifter som vi har om våra kunder kommer att vara en av de tillgångar som förs över.
  (c) Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter.
  (d) För att genomdriva eller tillämpa våra regler och villkor och andra avtal.
  (e) Om det är nödvändigt att göra det för att leverera våra tjänster. Ibland lägger vi ut vissa funktioner i vår verksamhet till tjänsteleverantörer. En del av dessa tjänsteleverantörer kan använda molnbaserade system. I så fall lagras dina personuppgifter på deras servrar, men under vår ledning och kontroll.
  (f) För att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos Lottomatrix, våra kunder eller andra.
  (g) I de fall där vi har fått din tillåtelse att göra det.
  (h) Alla företag inom Lottomatrix Group (inklusive dess anställda och underleverantörer) som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna eller som på annat sätt behöver veta sådan information.
  (i) Alla tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna, inklusive (men inte begränsat till) betalningsbehandlare och leverantörer av marknadsföringstjänster.
  (j) Alla tredje parter som kan hjälpa oss med att bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter, inklusive finansiella institutioner och kreditreferensorgan (där ett register över sökningen kan fås av en sådan tredje part) och identifieringsenheter.
  (k) Alla tredje parter som hjälper oss med att övervaka användningen av tjänsterna, inklusive upptäckt och förebyggande av bedrägeri och samverkan för att följa alla gällande lagar, regler, legala processer och begäran från regeringen.
  (l) Alla entreprenörer eller andra rådgivare som granskar några av våra affärsprocesser eller som behöver få tillgång till sådan information för att ge oss råd.
  (m) Alla brottsbekämpande organ som kan ha något rimligt krav på att komma åt dina personuppgifter.
  (n) Alla tillsynsorgan eller auktoriserade enheter som kan ha något rimligt krav på att komma åt dina personuppgifter och
  (o) Alla potentiella köpare av Lottomatrix Operations Limited eller alla investerare i det eller i något företag inom gruppen (inklusive i händelse av insolvens).

  Om du vid något tillfälle skulle vilja att vi slutar behandla dina personuppgifter för ovannämnda ändamål måste du kontakta oss, så kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att sluta göra det. Tänk på att detta kan betyda att ditt konto stängs ner. Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-mail till oss på dpo@jackpot.com.

 10. 9. Överföringar utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

  Vi kommer bara att föra över dina personuppgifter till länder som anses tillhandahålla en tillräcklig nivå av rättsligt skydd eller där alternativa arrangemang finns på plats för att skydda dina rättigheter.

  Vi kan föra över dina personuppgifter utanför EES i det osannolika fallet som vi får en rättslig begäran från en utländsk brottsbekämpande myndighet. Alla förfrågningar för information som vi får från dessa organ kommer att kollas noga innan personuppgifter förs över.

  Vi kan använda fjärrservrar på sajten för att tillhandahålla och behålla vissa aspekter av våra tjänster och vår sajt, som kan ha sin bas utanför EES (i ”molnet”). Dina personuppgifter kan också behandlas av personal som verkar utanför EES eller av en av våra tjänsteleverantörer som finns i ett land utanför EES. Överföringar till tjänsteleverantörer utanför EES kommer att skyddas av avtalsenliga åtaganden och, i förekommande fall, ytterligare försäkringar, såsom certifieringssystem. (Detta omfattar EU-USA Privacy Shield, det vill säga skyddet för personuppgifter som förs över från EU till USA och behandlas i USA, där vi bedömer att det är passande att göra så då och då.) I alla fall kommer vi att vidta åtgärder med ändamålet att se till att dina integritetsrättigheter fortsätter att skyddas, så som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar.

  Du har rätt att be om mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört enligt det som nämndes ovan.

 11. 10. Dina rättigheter under GDPR

  • Rätt till åtkomst

  GDPR ger dig rätten att få tillgång till information som bevaras om dig. Om du skulle vilja utöva denna rätt är du välkommen att skicka in en förfrågan till oss i skrift till dpo@jackpot.com.

  All förfrågan om tillgång kommer att vara föremål för att du ger acceptabelt bevis på identifiering.
  Om vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att ge dig en kopia av dessa personuppgifter.

  Om du behöver ytterligare kopior kan vi ta ut en rimlig administrationsavgift.

  • Rätt till rättelse

  Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Du ska be oss att rätta eller uppdatera alla personuppgifter vi har om dig (till exempel om du ändrar din adress eller ditt namn).
  Du kan be oss att göra detta när som helst genom att kontakta oss på dpo@jackpot.com.

  • Rätt till radering

  Du har rätt att radera dina personuppgifter och förhindra bearbetning under särskilda omständigheter. Om du skulle vilja utöva denna rätt är du välkommen att skicka in en förfrågan till oss i skrift till dpo@jackpot.com.

  • Rätt att begränsa behandling

  Under vissa omständigheter har du rätten att få begränsning av behandling från oss (speciellt när riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts av dig, under en period som låter oss bekräfta riktigheten i personuppgifterna).

  • Rätt att återkalla ditt samtycke eller ändra din kontoinformation

  Under vissa omständigheter måste vi ha ditt samtycke innan vi kontaktar dig. Du har rätten att återkalla ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss på dpo@jackpot.com.

  Du kan uppdatera, rätta eller radera din kontoinformation och preferenser när som helst genom att gå till sidan med dina kontoinställningar på sajten. Lägg märke till att även om alla ändringar du gör kommer att visas i aktiva användardatabaser omedelbart eller inom en rimlig tidsperiod kan vi behålla all information du skickar in för säkerhetskopiering, arkivering, förebyggande av bedrägerier och missbruk, analyser, tillfredsställelse av lagliga skyldigheter eller i andra fall där vi bedömer att vi har laglig anledning att göra det.

  • Rätt till dataöverföring

  Från och med den 25:e maj 2018 har du rätten, under vissa omständigheter, att få personuppgifterna du försett oss med i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och återanvända det på annat håll eller be oss att föra över det till den tredje part du väljer.

  • Rätt till invändning

  Du har rätten att invända mot:
  - Behandling baserad på legala intressen eller utförandet av en uppgift av allmänt intresse/utövande av offentlig myndighet (inklusive profilering).
  - Direktmarknadsföring (inklusive profilering).
  - Behandling för vetenskaplig/historisk forskning och statistik.

  • Rättigheter relaterade till automatiserad beslutsfattning och profilering

  Du har rätten att inte vara föremål för beslutsfattning baserad endast på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket skapar rättseffekter avseende dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt, så länge beslutet inte är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan dig och oss eller inte är baserat på ditt uttryckliga samtycke.

  • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

  Du har rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för att upprätthålla dina rättigheter, så som de beskrivits ovan. Du kan hitta detaljer om hur du gör detta på Spelinspektionens (Swedish Gambling Authority) sajt på https://www.spelinspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ eller annat tillsynsorgan som har ansvar för dataskydd i relevanta jurisdiktioner.

 12. 11. Länkar till andra sajter

  Vår sajt erbjuder länkar till många tredje‑partssajter. Vi är inte ansvariga för varken riktigheten och effektiviteten av informationen eller datapolicy och förfaranden hos dessa tredje parter. Om du går till dessa sajter med de länkar som tillhandahålls på vår sajt bör du försäkra dig om relevanta datapolicys som gäller på dessa sajter.

 13. 12. Ändringar i vår integritetspolicy

  Eventuella ändringar vi kan göra till vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas upp på den här sidan och på vår sajt. Kolla denna sida ibland för att se till att du är nöjd med eventuella förändringar.

  Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om du vill be om information om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på dpo@jackpot.com eller i skrift till adressen som finns på Kontakta oss-sidan på sajten.

 14. 13. Kontakt

  Om några av dina personuppgifter ändras eller om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar om skyddet av dina personuppgifter eller denna policy är du välkommen att kontakta oss via e-mail på dpo@jackpot.com eller i skrift till adressen som finns på Kontakta oss-sidan på sajten.

 15. Lottomatrix Operations Limited har utsatt ett dataskyddsombud, Data Protection Officer (”DPO”), som är ansvarig för frågor som relaterar till integritet och dataskydd. Lottomatrix Operations Limiteds dataskyddsombud kan nås genom att:
  Skicka ett e-mail till dpo@jackpot.com eller skriva till:
  Data Protection Officer
  Lottomatrix Operations Limited
  Level 3, 10 Lapsi Street,
  St. Julian's, STJ1261,
  Malta