Inkomstkontroller

Vad innebär inkomstkontroller?

Inkomstkontroller finns till för att se så att du har kontroll över ditt spelande och aldrig spenderar mer än du har råd med. Därför kan Jackpot.com ibland behöva be dig om ytterligare information för att verifiera din inkomstkälla, för att säkerställa att du är bekväm och har råd med dina insättningar och förstår hur du finansierar ditt konto.

Hos Jackpot.com vi är stolta över att vara rättvisa, öppna och socialt ansvarsfulla och vill skydda våra spelare från att spela oansvarigt. Vi kommer därför att vidta åtgärder för att hjälpa dig att hålla dina spelnivåer inom de gränser som du har råd med, så att du känner dig bekväm och kan njuta av Jackpot.com:s roliga spelupplevelse i en säker, trygg och rättvis miljö. Därför satsar vi på att du spelar inom din egen budget!


Varför behöver Jackpot.com verifiera min inkomstkälla?

Då och då kommer Jackpot.com att behöva kontrollera din inkomst för att uppfylla de lagstadgade kraven från svenska Spelinspektionen. Dessa kräver att alla casino- och speloperatörer ber sina kunder om ytterligare information för att verifiera sin inkomstkälla och sina medel som används för att spela, för att säkerställa att de har tillräckliga medel för att stödja sin spelverksamhet och spendera/sätta in pengar in inom sina egna rimliga gränser.


Hur kommer Jackpot.com använda min information?

All information du lämnar in kommer att hållas konfidentiell och behandlas i strikt förtroende med Jackpot.com:s sekretesspolicy och kommer inte att användas för något annat ändamål än att uppfylla lagstadgade krav och rättsliga skyldigheter.


När behöver jag verifiera min inkomstkälla?

Om du behöver verifiera din inkomstkälla kommer Jackpot.com att informera dig via e-post. För att förenkla verifieringsprocessen så mycket som möjligt kan vår kundtjänst be dig att kontakta dig vid en tidpunkt och ett datum som passar dig bäst, samt via din föredragna kontaktmetod, för att hjälpa dig och diskutera din verifiering.


Vad behöver jag ge Jackpot.com för att verifiera min inkomstkälla?

Om Jackpot.com kräver att du verifierar din inkomstkälla kan du vänligen ge så mycket bevis som möjligt för att visa att du har tillräckliga medel och inkomster för att stödja din spelverksamhet. Vi måste se till att du är bekväm och har råd med dina insättningar och förstå hur du finansierar ditt konto. Så, när du uppmanas att verifiera din inkomstkälla så uppmuntrar vi dig att lämna in så mycket bevis som möjligt för att förklara din inkomst och/eller rikedom.


I nedanstående lista hittar du de dokument som du kan ge som bevis på din inkomstkälla:


Olika typer av bevis på inkomst Styrkande handlingar som motiverar de typer av bevis på inkomster
Anställd – Lön Dina lönebesked för de senaste 3 månaderna
Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts
Egenföretagare - Lön Din årliga preliminära skatteåterbäring
Företagspartner - Lön Din årliga preliminära skatteåterbäring och dina bevis på eventuella utdelningar
Pensionsinkomster Ditt kontoutdrag som visar betalning och kopior av din pensionsplan/er
Aktieutdelning Dina senaste företagskonton som visar utdelning och eventuella certifieringsbevis
Arv Din advokats mottagarbrev
Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts
Vinster (från operatörer) Din kontoöversikt från andra operatörer för att visa dina totala insättningar och uttag.
Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts från den andra operatören
Besparingar Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts och en kort förklaring till hur besparingarna har uppkommit
Hyresintäkter i Sverige Dina hyreskontrakt
Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts
Utländsk Inkomst Dina andra lönebesked
Bevis på dina övriga investeringar.
Bevis på dina andra tillgångar
Fonder Dina fonddokument
Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts
Försäljning av tillgångar Brev från din advokat
Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts
Andra klumpsummor som till exempel uppgörelse från skilsmässa Din advokat bekräftelse
Ditt kontoutdrag som visar att betalning genomförts
Din uppgörelsebekräftelse

Vad händer om jag inte lämnar den begärda informationen till Jackpot.com?

Jackpot.com kommer att be dig att lämna informationen inom 30 dagar efter begäran som skickas via e-post. Om du inte lämnar nödvändiga bevis på inkomster är vi dessvärre juridiskt skyldiga att tillfälligt stänga ned ditt konto enligt Spelinspektionens krav. Detta innebär att du inte kommer att kunna komma åt ditt konto hos Jackpot.com, göra insättningar eller begära uttag, tills att du ger den information som krävs för att framgångsrikt slutföra inkomstkontrollen. Vi kommer däremot att öppna ditt konto omedelbart så fort vi har fått emot bevisen på inkomster.


Några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta vår kundtjänst som finns tillgängligt för att ge dig ytterligare hjälp eller vägledning och pratar gärna med dig om eventuella problem du kan ha, via e-post till contact@jackpot.com, livechatt eller telefon (+44 1515 414 507).